Silver
d.o.o.

Preduzeće SILVER d.o.o. Čačak


 


 
Preduzeće SILVER je osnovano 1990 godine.

Od osnivanja preduzeće je obavljalo razne delatnosti i proširivalo delokrug interesovanja.

U periodu od 1994 do 2001 obavljalo je poslove pakovanja prehrambene robe pod imenom SilverPak sa preko 30 zaposlenih.
 
Godine 1999 doneta je odluka da se investira u oblast telekomunikacija i osniva se InternetServisProvajder SilverNet koji je prodat 2007.g.

Naša budućnost se bazira na osmišljavanju i realizaciji novih komercijalnih ideja i konstrukcijskih resenja.
 

   

sitedesign: 5secINTERACTIVE